น้ำยางพารา ผสมสารผสมเพิ่ม (NR Preblend)

บริษัท ไทย อีลาสโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR Preblend) ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติน้ำยางพารา ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมของกรมทางหลวง

บริษัทฯ ได้รับใบการรับรองคุณภาพการผลิต
วัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR Preblend)


หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
น้ำยางพารา ผสมสารผสมเพิ่ม (NR Preblend)

Chemical Dispersion

สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประดิษฐ์ ก่อสร้าง
: 064-6760670 ,097-3273759 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa