บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 2549 โดยประกอบธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปยาง ตามแบบแม่พิมพ์ ภายใต้การดำเนินงานของผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยียาง จึงสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการเพิ่มเติมในด้านเทคนิคเปรียบเสมือนเราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกันและกัน >>Read More

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราสามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปยางทุกชนิด ตามแบบแม่พิมพ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบและข้อมูล เพื่อให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดสากลต่างๆ เช่น RoHS, REACH, SOC หรืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะรองรับในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเราได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก

ช่องทางติดต่อ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อ บริษัท ไทย อีลาสโตพาร์ท จำกัด สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

  • Tel.02-926-8422-3
  • Fax. 02-926-8424
  • E-mail : info@teprubber.com